630

Не забравяй, че притежава повече този, който има по-малко лични нужди. — Не си създавай все нови и нови потребности.

Предмети
Този параграф на друг език