635

Не притежаваш дух на бедност, ако след като имаш възможност да избереш нещо така, че изборът ти да остане незабелязан, ти не избираш за себе си по-лошото.

Предмети
Този параграф на друг език