633

Ако си Божи човек, презирай богатствата със същата сила, с каквато хората в света се стремят към тях.

Предмети
Този параграф на друг език