658

Ако нещата вървят добре, нека се радваме, благославяйки Бога, Който дава плодовете. — Ако пък вървят зле — пак да се радваме и да благодарим на Бога, Който ни прави съучастници в Своя сладък Кръст…

Предмети
Този параграф на друг език