660

Щом си апостол, никога не губи кураж и няма да има трудност, която да не можеш да преодолееш.

— Тогава защо си тъжен?

Този параграф на друг език