665

От теб искам винаги да си весел, защото радостта е неразделна част от твоето призвание.

— Моли се всички да получат същата тази свръхестествена радост.

Предмети
Този параграф на друг език