662

Загубил си радостта? — Помисли си: „Има някаква пречка между Бог и мен“!— Почти винаги ще се оказва, че е така.

Предмети
Този параграф на друг език