661

С намръщено лице… груби обноски… смешен външен вид… с отблъскващо отношение… Така ли мислиш да насърчиш другите да следват Христос?

Предмети
Този параграф на друг език