666

„Laetetur cor quaerentium Dominum.“ — „Нека се весели сърцето на онези, които търсят Господ.“

— Ето един ключ към причините за тъгата, която те измъчва.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език