962

Единство. — Единство и подчинение. Кому са нужни разглобените части на един часовник, колкото и ценни да са те, щом не показват часа?

Предмети
Този параграф на друг език