АПОСТОЛАТЪТ

Тъй както шумът на всяка една от вълните образува рева на океана, така светостта на вашето апостолско начинание е сбор от личните добродетели на всекиго от вас.

Необходимо е да бъдеш „Божи човек“, т.е. да водиш духовен живот, бидейки постоянен в молитвата и в самопожертвуванието. Нека твоят апостолат бъде външно осезаем израз на вътрешния ти духовен живот.

Единство. — Единство и подчинение. Кому са нужни разглобените части на един часовник, колкото и ценни да са те, щом не показват часа?

Не създавайте „групички“ в процеса на вашата работа. Така вие принизявате апостолското дело. Защото, ако „групичката“ успее в края на краищата да достигне до управлението на някое всемирно начинание… всемирното начинание ще се изроди много скоро в „групичка“.

Споделяш с тревога, че пътищата са прекалено много! — Трябва да има много пътища, за да може всяка душа да намери своя път в това възхитително разнообразие.

— Объркан си, казваш? — Направи веднъж завинаги своя избор и ще видиш как твоето объркване ще се превърне в сигурност.

Радвай се, когато другите жънат успехи в апостолското дело. — Измолвай за тях Божията благодат, както и да бъдат верни на нея. След това продължи по своя път. Бъди уверен, че няма друг път за теб.

Ако се засягаш от това, че другите не търсят твоето съдействие в служението им на Христос, грешиш. Спомни си за този откъс от Евангелието според св. Марк: „Учителю, видяхме един човек, който в Твое име прогонваше демони, а не върви след нас, и му забранихме, защото не върви след нас. А Исус каза: „Не му забранявайте, защото никой, който извърши чудо в Мое име, не ще може скоро след това да Ме злослови. Защото, който не е против вас, той е за вас“.

Безполезно е да се захващаш с толкова външни дела, ако ти липсва Обичта. — Това е като да се опитваш да шиеш с игла без конец.

Колко жалко би било, ако накрая се окаже, че си извършвал не Христовия, а „своя“ апостолат.

Чедо, с радост те благославям за тази вяра в апостолското ти призвание, която те подтикна да напишеш следните думи: „Няма съмнение, че това дело има бъдеще въпреки самите нас. Но затова трябва да бъдем съединени с Главата на Църквата — „Ut omnes unum sint!“ — чрез молитвата и саможертвата.

Онези, които, оставяйки действието на другите, се молят и страдат, няма да блестят тук на земята, но в замяна на това колко ярко ще сияе техният венец в Царството на Живота!

— Да бъде благословен „апостолатът на страданието“!

Преди време определих твоето дискретно апостолско дело като „безшумна и действена мисия“. — И продължавам да мисля така.

Твоето почитание към първите християни ми се струва толкова добро, че ще го подкрепям с всичките си сили… за да можеш, всеки ден с по-голямо въодушевление, да разпространяваш Благата вест на твоите познати по дискретен и доверен начин.

Недей да твърдиш, че не знаеш какво да говориш, когато искаш да благовестиш на твоите близки и познати. — Защото, както се казва в Псалма: „Dominus dabit verbum evangelizantibus virtute multa“ — „Господ влага в устата на своите благовестители думи, пълни със сила“.

Навременните думи, подсказани на ухото на колебаещия се приятел; полезният разговор, който си успял да поведеш с такт и умение; съветът в професионалната област, подобрил университетската работа на твоя колега; това „дискретно отсъствие на дискретност“, чрез което му откриваш неподозирани хоризонти за духовна ревност… Всичко това е „апостолатът чрез личния контакт“.

Трапезен апостолат“ — това е древното гостоприемство на патриарсите, съчетано с братската топлота на Витания. — Когато извършваш такъв апостолат, човек има усещането, че Самият Исус седи начело на трапезата — точно както е било в къщата на Лазар.

Спешно трябва да се християнизират както честванията, така и народните обичаи. Наложително е да се избягва следното: в публичните зрелища никога да не се стига до пошлост или езичество.

Моли Бог да намери хора, които да се захванат с тази неотложна работа, която можем да наречем „апостолат на развлеченията“.

Правиш прекрасна апология на „апостолата чрез кореспонденция“ като ми пишеш следното: „Започвайки едно писмо, не знам как да подбера думите си така, че да помогна на този, който ще получи писмото. Тогава се обръщам към моя ангел-пазител и му казвам, че правя това с желанието да бъда полезен. И въпреки че пиша незначителни неща, никой не може да ми отнеме — както на мен, така и на получателя — времето в молитва към Господ за това, от което знам, че се нуждае най-много душата на моя адресат“.

„Вашето писмо ме завари в момент на необяснима тъга. Но когато научих от него за работата на своите братя, изведнъж се почувствах ободрен.“ — Още един цитат от друго писмо: „Вашите писма и вестите, които получавам за моите братя, ми помагат така, сякаш сънувам щастливо в тъжната реалност, в която сме принудени да живеем…“. — И още един: „Какво щастие за мен са вашите писма и чувството, че се намирам сред приятели!“. Ето и друг — мога да продължавам така до безкрай: „Получих писмо от Х. Направо се почувствах засрамен, осъзнавайки колко слаб е моят дух в сравнение с техните…“.

Сами виждате колко ефикасен е „апостолатът чрез кореспонденция“!

„Venite post me, et faciam vos fieri piscatoreshominum.“ — „Елате след Мен и ще ви направя риболовци на хора.“ — Господ употребява съвсем умишлено тези думи: хората, както и рибите, трябва да бъдат „хванати“ за главата.

Каква евангелска дълбочина се съдържа в „апостолата на разумността“!

На човека е присъщо да цени малко това, което струва малко. Тази е причината, поради която аз ти препоръчвам „апостолата на недаването“.

Никога не отказвай да приемеш справедливото и разумно възнаграждение при упражняването на твоята професия, ако тази професия е средство за твоя апостолат.

Дали нямаме власт и ние, както другите апостоли, и роднините Господни, и Петър, да водим със себе си жена от сестрите?“

Това казва св. ап. Павел в Първо послание до коринтяните. — Не бива да се омаловажава участието на жените в апостолата.

След това — четем в осма глава в Евангелието според св. Лука — Той обхождаше градове и села, като проповядваше и благовестеше Царството Божие, а с Него бяха дванадесетте и някои жени, които Той бе излекувал от зли духове и болести: Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли седем духа; Йоанна, жена на Хуза, домакин Иродов; Сузана и много други, които Му услужваха с имотите си.“

Преписвам горното от Евангелието, като се надявам някоя жена да го прочете и да се изпълни със свята, благородна и плодоносна ревност.

Жената е по-твърда от мъжа и по-вярна в момент на страдания. — МарияМагдалина, Мария Клеопова, Саломия!

Какво невероятно дело в полза на душите би могло да се извърши с няколко такива смели жени, здраво свързани със скърбящата св. Дева Мария!

Препратки към Светото писание
Препратки към Светото писание
Препратки към Светото писание
Препратки към Светото писание
Препратки към Светото писание
Препратки към Светото писание
Препратки към Светото писание
Тази глава на друг език