963

Не създавайте „групички“ в процеса на вашата работа. Така вие принизявате апостолското дело. Защото, ако „групичката“ успее в края на краищата да достигне до управлението на някое всемирно начинание… всемирното начинание ще се изроди много скоро в „групичка“.

Този параграф на друг език