975

Спешно трябва да се християнизират както честванията, така и народните обичаи. Наложително е да се избягва следното: в публичните зрелища никога да не се стига до пошлост или езичество.

Моли Бог да намери хора, които да се захванат с тази неотложна работа, която можем да наречем „апостолат на развлеченията“.

Този параграф на друг език