968

Чедо, с радост те благославям за тази вяра в апостолското ти призвание, която те подтикна да напишеш следните думи: „Няма съмнение, че това дело има бъдеще въпреки самите нас. Но затова трябва да бъдем съединени с Главата на Църквата — „Ut omnes unum sint!“ — чрез молитвата и саможертвата.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език