973

Навременните думи, подсказани на ухото на колебаещия се приятел; полезният разговор, който си успял да поведеш с такт и умение; съветът в професионалната област, подобрил университетската работа на твоя колега; това „дискретно отсъствие на дискретност“, чрез което му откриваш неподозирани хоризонти за духовна ревност… Всичко това е „апостолатът чрез личния контакт“.

Този параграф на друг език