59

Convé que coneguis aquesta doctrina segura: l’esperit propi és mal conseller, mal pilot, per dirigir l’ànima entre les borrasques i tempestes, entre els esculls de la vida interior.

Per això és Voluntat de Déu que la direcció de la nau la dugui un Mestre, per tal que, amb la seva llum i el seu coneixement, ens condueixi a un port segur.

Aquest punt en un altre idioma