61

Quan un seglar s’erigeix en mestre de moral tot sovint l’esguerra: els seglars només poden ser deixebles.

Aquest punt en un altre idioma