79

¿Virtut sense ordre? —¡Rara virtut!

Aquest punt en un altre idioma