69

¡Quina poca finesa d’esperit —i quina falta de respecte— comporta dedicar bromes i befes al Sacerdot —qui sigui— per cap pretext!

Matèries
Aquest punt en un altre idioma