644

Calla: No oblidis que el teu ideal és com una flameta acabada d’encendre. —Pot haver-n’hi prou amb una bufada per apagar-la dins el teu cor.

Aquest punt en un altre idioma