645

¡Que fecund que és el silenci! —Totes les energies que em perds, amb les teves faltes de discreció, són energies que restes a l’eficàcia del teu treball.

—Sigues discret.

Aquest punt en un altre idioma