653

¡Quin exemple de discreció que ens dona la Mare de Déu! Ni a sant Josep no li comunica el misteri.

—Demana a santa Maria la discreció que et falta.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma