654

El despit ha esmolat la teva llengua. ¡Calla!

Aquest punt en un altre idioma