649

¡Sempre l’espectacle! —Em demanes fotografies, gràfics, estadístiques.

—No t’envio aquest material, perquè —em sembla molt respectable l’opinió contrària— després em pensaria que treballo per enfilar-me a la terra..., i allà on vull enfilar-me és al cel.

Aquest punt en un altre idioma