652

Discreció, virtut de pocs. —¿Qui va calumniar la dona dient que la discreció no és virtut de dones?

—¡Quants homes, ben barbats, n’haurien d’aprendre!

Aquest punt en un altre idioma