Postanowienia

Postanowienia → muszą być konkretne