909

Teraz, gdy się już oddałeś, proś o nowe życie, o przybicie „pieczęci”, która potwierdzi autentyczność twojego posłannictwa jako człowieka Bożego.

Ten punkt w innym języku