904

“Idźcie i głoście Ewangelię… Ja jestem z wami…” — to powiedział Jezus… i powiedział to do ciebie.

Ten punkt w innym języku