Lojalność

To Chrystus przechodzi

Przyjaciele Boga

Lojalność → nielojalność
Lojalność → w chrześcijańskim postępowaniu
Lojalność → wierność

To Chrystus przechodzi

Lojalność → wobec Kościoła
Lojalność → wobec własnego powołania
Lojalność → wytrwałość

To Chrystus przechodzi