350

Twoje życie jest służbą, ale zawsze służbą w pełni lojalną, bez stawiania warunków. Tylko wtedy wydamy taki owoc, jakiego oczekuje Pan.

Ten punkt w innym języku