345

Wielkie odkrycie! Coś, co rozumiałeś zaledwie połowicznie, okazało się dla ciebie bardzo jasne, kiedy byłeś zmuszony wyjaśnić to innym. Musiałeś porozmawiać spokojnie z kimś, kto był zniechęcony, ponieważ czuł się bezużyteczny i nie chciał być dla nikogo ciężarem… Wówczas zrozumiałeś lepiej niż kiedykolwiek, dlaczego mówię ci ciągle, że mamy być osiołkami zaprzęgniętymi do kieratu: wiernymi, z dużymi klapkami na oczach, żeby nie oglądać ani nie posmakować wyników naszej pracy — kwiatów, owoców, bujności ogrodu — przekonanymi o tym, że nasza wierność jest skuteczna.

Ten punkt w innym języku