298

Nowe światło! — Jakaż to radość, gdy Bóg pozwala ci “odkryć” ponownie jakąś Amerykę!

Wykorzystaj te chwile. To czas, by zabrzmiała pieśń dziękczynienia; to również czas, by odkurzyć zakątki duszy, pozbyć się rutyny, by działać w sposób bardziej nadprzyrodzony, by unikać możliwego zgorszenia bliźniego…

— Krótko mówiąc: niech twoja wdzięczność wyrazi się w jakimś konkretnym postanowieniu.

Ten punkt w innym języku