Służba

Służba → duch służby
Służba → naśladować przykład Chrystusa
Służba → pokora i miłość

To Chrystus przechodzi

Służba → pokora i walka
Służba → poprzez pracę

Rozmowy z prałatem Escrivá

Służba → radosne przyjęcie Krzyża
Służba → służba Bogu

Przyjaciele Boga

Służba → służba i wolność
Służba → służyć z radością

Droga

Służba → sprawiedliwość i miłość
Służba → w pracy dydaktycznej

BRUZDA

Służba → wielkoduszność
Służba → wobec Kościoła
Służba → wobec społeczeństwa

Rozmowy z prałatem Escrivá

Służba → zapomnieć o sobie

Droga