906

Et regni eius non erit finis – a Jego królestwu nie będzie końca!

Czyż nie raduje cię praca w służbie takiego Królestwa?

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku