280

Często trzeba zadać gwałt samemu sobie, aby się upokorzyć i prawdziwie powtarzać Panu: Serviam! — Będę Ci służyć.

Ten punkt w innym języku