252

Wyobraź sobie, że na ziemi nie ma nikogo prócz Boga i ciebie. — W ten sposób będzie ci łatwiej znosić umartwienia, upokorzenia… I wreszcie uczynisz to, co Bóg chce, i tak, jak On chce.

Ten punkt w innym języku