312

Nie chciej ze świata czynić klasztoru, ponieważ byłby to nieporządek… Ale nie czyń też z Kościoła jakiejś doczesnej frakcji, ponieważ równałoby się to zdradzie.

Ten punkt w innym języku