320

Aby iść śladami Chrystusa, współczesny apostoł nie przychodzi, by coś reformować, ani tym bardziej by odcinać się od otaczającej go rzeczywistości historycznej… — Wystarczy, że będzie postępować jak pierwsi chrześcijanie, ożywiając swoje środowisko.

Ten punkt w innym języku