314

“Kto to powiedział, że aby osiągnąć świętość, trzeba schronić się w celi lub na samotnej górze?” — pytał ze zdziwieniem dobry ojciec rodziny, dodając: “Wówczas święta byłaby nie osoba, lecz cela albo góra. Wydaje się, że zapomniano, iż Pan powiedział wyraźnie nam wszystkim i każdemu z osobna: bądźcie święci jak Ojciec mój niebieski jest święty”. — Odpowiedziałem mu tylko: “Oprócz tego, że Pan chce, abyśmy byli święci, każdemu udziela stosownych łask”.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku