339

Tota pulchra es Maria et macula originalis non est in te! — Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie! — wyśpiewuje radośnie liturgia. Nie ma w Niej najmniejszego cienia obłudy: codziennie modlę się do naszej Matki, abyśmy umieli otwierać dusze w kierownictwie duchowym, aby światło łaski oświecało całe nasze postępowanie! — Jeżeli będziemy Ją o to błagać, Maryja uprosi dla nas odwagę szczerości, abyśmy bardziej zbliżyli się do Trójcy Przenajświętszej.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku