558

Święci zawsze są “niewygodni” dla innych.

Tematy
Ten punkt w innym języku