559

Czy święci są nienormalni…? Nadszedł czas, by wykorzenić ten przesąd. Poprzez nadprzyrodzoną naturalność ascetyki chrześcijańskiej musimy ukazywać, że nawet zjawiska mistyczne nie są nienormalne: na tym polega naturalność tych zjawisk… tak jak inne procesy psychiczne czy fizjologiczne, posiadają one swoją naturalność.

Tematy
Ten punkt w innym języku