57

Nie zapominaj, że czasami potrzebujemy mieć obok siebie uśmiechnięte twarze.

Tematy
Ten punkt w innym języku