75

Miles — żołnierz. Tak nazywa Apostoł chrześcijanina. Otóż w tej błogosławionej, chrześcijańskiej walce miłości i pokoju o szczęście wszystkich dusz są w Bożych szeregach żołnierze zmęczeni, głodni, poranieni… lecz radośni: niosą w sercu niezawodne światło zwycięstwa.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku