64

Jak wspaniale jest nawracać niewiernych, zdobywać dusze…! — Ale tak samo wspaniałe, a nawet jeszcze milsze Bogu, jest zapobieganie temu, by schodziły na manowce.

Ten punkt w innym języku