11

Dovoľte mi krátku odbočku, avšak vynikajúco sa hodiacu k našej úvahe. Nikdy som sa nikoho, kto ku mne prichádzal, nepýtal na to, čo si myslí o politike; nezaujíma ma to. Rád by som vám však v tejto súvislosti pripomenul jednu skutočnosť, zakotvenú i v samotnej podstate Opus Dei, ktorému som s pomocou Božej milosti a milosrdenstva úplne odovzdal svoj život a  slúžil tak Svätej Cirkvi. Táto téma ma príliš nezaujíma, pretože vy, kresťania, máte úplnú slobodu a primeranú osobnú zodpovednosť zasahovať, ako sa vám páči, do otázok diania politického, spoločenského, kultúrneho a iného charakteru, pričom jediným obmedzením je rešpekt k Učiteľskému úradu Cirkvi. Pre dobro vašich duší — starosti by mi robilo jedine keby ste tieto hranice prekročili a dostali sa tak svojimi činmi do rozporu s vierou, k akej sa hlásite; no v takom prípade by som vás na to zreteľne upozornil. Tento svätý rešpekt k vašim verejným záležitostiam, pokiaľ vás neodvracajú od Božieho zákona, nechápu tí, ktorým je neznámy pravý pojem slobody, vydobytej pre nás Ježišom na kríži, qua libertate Christus nos liberavit (Gal 4, 31), teda zástancovia jedného alebo druhého extrému, tí, čo sa ako dogmu snažia vnucovať svoje názory na súčasné svetové záležitosti; alebo tí, čo degradujú človeka tak, že popierajú hodnotu viery a považujú ju za schopnú tých najhrubších omylov.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku