16

„Polapajte nám líšky, maličké líštičky, čo škodu robia po viniciach. A naša vinica je práve v rozkvete.“ (Pies 2, 15).Verní v malom, čo najvernejší v malom. Ak sa o to budeme usilovať, naučíme sa s dôverou a ako jej deti utiekať sa do náručia Panny Márie. Či som vám na začiatku nevravel, že všetci máme málo rokov, iba toľko, koľko sme ich rozhodnutí žiť v dôvernom vzťahu s Bohom? Je teda nanajvýš rozumné, ak sa so svojou malosťou a úbohosťou priblížime k veľkosti a svätej neporušenosti Božej Matky, ktorá je aj našou Matkou.

Môžem vám porozprávať iný príbeh, tentoraz skutočný, pretože už prešlo mnoho, premnoho rokov, odkedy sa stal a snáď vám jeho priamočiarosť a expresívne výrazy pomôžu zamyslieť sa. Viedol som duchovné cvičenia pre kňazov z rôznych diecéz. Počas nich som každého jedného vyhľadal a láskavo som ich pobádal, aby sa zastavili na kus reči a prišli uľaviť svojmu svedomiu, pretože my kňazi tiež potrebujeme bratskú radu a pomoc. Dal som sa do rozhovoru s jedným kňazom; bol to trochu neotesaný, no veľmi šľachetný a úprimný farár. Ohľaduplne, no jasne som ho povzbudzoval, nech hovorí, aby som tak mohol ošetriť každú ranu nachádzajúcu sa v jeho duši. V istej chvíli ma prerušil a povedal mi zhruba toto: „Strašne závidím svojej mulici, pretože slúžila na siedmych farách a nedá sa o nej povedať nič zlého. Bodaj by sa to isté dalo povedať aj o mne!“

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku