7

Určite je to vysoký a strmý cieľ. No nezabúdajte, že svätým sa nikto nerodí; formuje sa neustálou spoluprácou Božej milosti s ochotou človeka. „ Všetko, čo sa vyvíja, upozorňuje jeden z kresťanských spisovateľov prvých storočí ohľadom zjednotenia sa s Bohom, je najskôr malé. Až prijímaním potravy a postupnými pokrokmi nakoniec vyrastie. “ (Sv. Marek Eremita, De lege spirituali, 172 (PG 65, 926). Preto ti hovorím, že ak sa chceš správať ako dôsledný kresťan — viem, že si ochotný, hoci ťa často stojí veľkú námahu zvíťaziť a dostať sa nahor s týmto úbohým telom — musíš si dávať zvláštny pozor aj na tie najmenšie maličkosti, pretože svätosť, ktorú od teba náš Pán vyžaduje, dosiahneš tak, že budeš s láskou k Bohu vykonávať svoju prácu a každodenné povinnosti, ktoré takmer vždy spočívajú v maličkostiach.

Tento bod v inom jazyku