6

Možno si niektorí z vás budú myslieť, že hovorím iba o okruhu vybraných osôb. Nedajte sa oklamať vlastnou zbabelosťou či pohodlnosťou. Snažte sa i vy precítiť Božie naliehanie, aby ste sa každý jeden stali druhým Kristom, ipse Christus, samotným Kristom, jednoducho aby váš život bol v súlade s vašou vierou, aby svätosť, o ktorú sa máme usilovať, nebola len nejakou svätosťou druhej kategórie, pretože niečo také vlastne nejestvuje. Tým prvoradým, čo sa od nás žiada a čo je v dokonalom súlade s našou prirodzenosťou, je milovať, keďže láska je zväzkom dokonalosti (Kol 3, 14). Musíme milovať podľa jasne vysloveného prikázania, ktoré nám dáva sám Pán: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou,“ (Mt 22, 37)bez toho, žeby sme sičokoľvek nechali pre seba. V tom spočíva svätosť.

Tento bod v inom jazyku