8

Maličkosti a život detstva

Keď myslím na tých z vás, čo sa ešte aj po rokoch oddávajú sneniu — neplodnému a detinskému, ako Tartarín z Tarasconu, ktorý chcel loviť levy na chodbách svojho domu, kde sa dajú nájsť nanajvýš tak myši alebo podobná háveď; keď na nich myslím, o to viac by som vám chcel zdôrazniť, akou veľkou vecou je kráčať k Bohu cestou verného plnenia si svojich bežných povinností a cestou zápasov, ktoré tak veľmi napĺňajú Pána radosťou a o ktorých vie okrem nás iba on sám.

Je dobré, keď si už teraz uvedomíme, že život nám neposkytne príležitosť na oslňujúce hrdinské činy, okrem iného aj preto, že k takým okolnostiam zväčša nedochádza. Zato nám však nebudú chýbať možnosti vyjadriť lásku, ktorú prechovávame k Ježišovi Kristovi, prostredníctvom malého a obyčajného. „ Aj na malých veciach, vysvetľuje sv. Hieronym, sa prejavuje veľkosť duše. Stvoriteľa neobdivujeme len tým, že obdivujeme nebo a zem, slnko a more, veľké zvieratá, ako sú slony, ťavy, byvoly, kone, leopardy, medvede či levy, no aj zvieratá nepatrné, ako je mravec, komár, mucha, červík a iné živočíchy tohto druhu, ktoré častejšie rozlišujeme podľa ich výzoru než podľa mena; ako pri veľkých, tak i pri malých obdivujeme rovnaké majstrovské dielo.Takisto aj duša, ktorá sa odovzdá Bohu, rovnakú vrúcnosť dáva do vecí malých, ako i veľkých. “(Sv. Hieronym, Epistolae, 60, 12 (PL 22, 596).

Tento bod v inom jazyku